FANDOM


Angeloid - androidy pochodzące z tzw. "Synapsy", których zadaniem jest służyć swojemu panu lub pani. Każdy przedstawiciel tej rasy posiada własne, unikalne umiejętności oraz kompetencje, które określane są przez trzy czynniki - kontrola emocji, zdolność bojową oraz możliwości przetwarzania. Są bardzo podobni do normalnych ludzi - czują, walczą, głodnieją czy kochają...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.